ده جمله که زندگیتان را از این رو به آن رو میکند.

تنها راه انجام دادن کارهای عظیم، دوست داشتن کاری است که میکنید.اگر تا الان آنرا پیدا نکردید،به گشتنتان ادامه دهید و تا زمانی که آنرا پیدا نکردید، متوقف نشوید. __استیو جابز وقتی میگید سخته مترادف جمله “من به قدر کافی قوی نیستم تا براش بجنگم” است،بس کنید این حرف های مزخرف رو، مثبت باشید و هرچقدر هم سخت باشه، باید بروید بیرون و بدستش بیارید __وینس لومباردی برای شکست هایتان زیاد ناراحت نشوید، برای فرصت

بیشتر بخوانید

بیل گیتس چگونه موفق شد

مصاحبه ی بیل گیتس درباره فرصت ها

بیشتر بخوانید