پنج شعر کوتاه فوق العاده خارجی

بهترین عکس نوشته ها و شعرهای عاشقانه خارجی و عربی و ترکی زیبا و جدید شاد و غمگین با معنی و ترجمه فارسی از شاعران مطرح محمود درویش ، غسان کنفانی ، برتولت برشت ، فدریکو گارسیا لورکا ، رومن گاری ، جبران خلیل جبران و ناظم حکمت را تقدیم نگاهتون می کنیم. لینک اینستاگرام مجله اینترنتی ویردو می گفتند تنها چیزی که همه ی درد ها را دوا میکند عشق است پیدا بود که

بیشتر بخوانید