23 بیت از بهترین ابیات سعدی شیرازی

ابیات سعدی شیرازی تقدیم نگاهتان :

لینک اینستاگرام مجله اینترنتی ویردو

  شعر سعدی درباره غیرت


غیرت نگذارد که بگویم که مرا کشت
تا خلق ندانند که معشوقه چه نام است!


گفتم که به قاضی برمت تا دل خویش
بستانم و ترسم دل قاضی ببری!

گفتم که به قاضی برمت تا دل خویش بستانم و ترسم دل قاضی ببری_ابیات سعدی شیرازی
گفتم که به قاضی برمت تا دل خویش بستانم و ترسم دل قاضی ببری_شعر سعدی

شعر سعدی درباره دلبری یار


گفتی نظر خطاست تو دل می‌بری رواست
خود کرده جرم و خلق گنهکارمی‌کنی!

گفتی نظر خطاست تو دل می‌بری رواست خود کرده جرم و خلق گنهکارمی‌کنی ابیات سعدی شیرازی
گفتی نظر خطاست تو دل می‌بری رواست خود کرده جرم و خلق گنهکارمی‌کنی


دشنام همی دهی به سعدی
من با دو لب تو کار دارم!


صد بار بگفتم به غلامان درت
تا آینه دیگر نگذارند برت
ترسم که ببینی رخ همچون قمرت
کس باز نیاید دگر اندر نظرت!

حیف باشد بر چنان تن پیرهن_ ظلم باشد بر چنان صورت نقاب_ابیات سعدی شیرازی
حیف باشد بر چنان تن پیرهن_ ظلم باشد بر چنان صورت نقاب_بیت سعدی


حیف باشد بر چنان تن پیرهن
ظلم باشد بر چنان صورت نقاب
خوی به دامان از بناگوشش بگیر
تا بگیرد جامه ات بوی گلاب!

حیف باشد بر چنان تن پیرهن_ ابیات سعدی شیرازی
حیف باشد بر چنان تن پیرهن_ شعر سعدی

شعر سعدی درباره بی ارادگی عاشق


دل داده را ملامت گفتن چه سود دارد
می باید این نصیحت کردن به دلستانان!

دل داده را ملامت گفتن چه سود دارد_می باید این نصیحت کردن به دلستانان_ابیات سعدی شیرازی
دل داده را ملامت گفتن چه سود دارد_می باید این نصیحت کردن به دلستانان_شعر سعدی

سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو
ای بی بصر من میروم؟؟! او میکشد قلاب را!

سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو ای بی بصر من میروم او میکشد قلاب را_ابیات سعدی شیرازی
سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو ای بی بصر من میروم او میکشد قلاب را_سعدی

ابیات سعدی درباره غم دوری و دلتنگی


نه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت.
دل نهادم به صبوري که جز اين چاره ندانم!

نه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت_دل نهادم به صبوري که جز اين چاره ندانم_ابیات سعدی شیرازی
نه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت_دل نهادم به صبوري که جز اين چاره ندانم_شعر سعدی


گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی!

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم_چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی ابیات سعدی شیرازی
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم_چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی شعر سعدی


عجب از چشم تو دارم که شبانش تا روز
خواب می گیرد و شهری ز غمت بیدارند!

عجب از چشم تو دارم که شبانش تا روز خواب می گیرد و شهری ز غمت بیدارند ابیات سعدی شیرازی
عجب از چشم تو دارم که شبانش تا روز خواب می گیرد و شهری ز غمت بیدارند

مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس
ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را!

مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس.ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را ابیات سعدی شیرازی
مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس.ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را سعدی

 المنه لله که دلم صید غمی شد.
کز خوردن غم های پراکنده برستم!


درد دل با سنگدل گفتن چه سود
باد سردی می‌دمم در آهنت!

درد-دل-با-سنگ-گفتن-چه-یود ابیات سعدی شیرازی
درد-دل-با-سنگ-گفتن-چه-یود

ابیات سعدی درباره رفتن یار


او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان
دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رود!


بس در طلبت کوشش بي فايده کرديم.
چون طفل دوان در پي گنجشک پريده!

بس در طلبت کوشش بي فايده کرديم. چون طفل دوان در پي گنجشک پريده ابیات سعدی شیرازی
بس در طلبت کوشش بي فايده کرديم. چون طفل دوان در پي گنجشک پريده


به کسی ندارم الفت زجهانیان مگر تو
اگر م تو هم برانی سر بی کسی سلامت!

به کسی ندارم الفت زجهانیان مگر تو اگر م تو هم برانی سر بی کسی سلامت ابیات سعدی شیرازی
به کسی ندارم الفت زجهانیان مگر تو اگر م تو هم برانی سر بی کسی سلامت شعر سعدی

ابیات سعدی شیرازی درباره خیال یار


من دوش قضا یار و قدر پشتم بود
نارنج زنخدان تو در مشتم بود
دیدم که همی گزم لب شیرینش
بیدار چو گشتم سر انگشتم بود!

در سرم بود که هرگز ندهم دل به خيال
به سرت کز سر من آن همه پندار برفت!

ابیات سعدی شیرازی به کسی ندارم الفت زجهانیان مگر تو_اگر م تو هم برانی سر بی کسی سلامت
شعر-سعدی-به کسی ندارم الفت زجهانیان مگر تو_اگر م تو هم برانی سر بی کسی سلامت

ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا.
حلوا به کسی ده که محبت نچشیده‌ست!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.