بمان
و آخرین سیگار را با من بکش
که با هر پُک
با هم بودنمان هم دود شود
میدانم
این نخ که تمام شود
بادبادکی
میان آسمان آواره میشود
.

صفحه اینستاگرام شاعر

بمان
و آخرین سیگار را با من بکش
که با هر پُک 
با هم بودنمان هم دود شود
میدانم
این نخ که تمام شود
بادبادکی 
میان آسمان آواره میشود. شعرکوتاهی درباره رفتن و جدا شدن و دلتنگی
.


وبلاگ-اشعار-کوتاه-حسین-غلامی-خواه-کلیک-کنید.

جنگ
تولد دیکتاتورهاست
هزاران شمع نیمه سوخته را فوت می کنند
و مردم برایشان دست می زنند.

شعر کوتاه و عکس نوشته ادبی پر معنی جنگ تولد دیکتاتور هاست هزاران شمع نیمه سوخته را فوت می کنند و مردم برایشان دست می زنند. حسین غلامی خواه
وبلاگ-اشعار-کوتاه-حسین-غلامی-خواه-کلیک-کنید.


تو
تولدم بودی
هر بار رسیدنت را جشن می گرفتم
.

وبلاگ-اشعار-کوتاه-حسین-غلامی-خواه-کلیک-کنید.

3

0


برای نبوسیدنت
بهشت میدادند
آنجا بود که تسلیمت شدم.


شعر کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت

2

0

از کفش هایم بپرس
چقدر دنبالت گشته ام
حالا دیگر دهان باز کرده اند.
“حسین غلامی خواه”

شعر کوتاه زیبا عاشقانه ناب

۱

0

باران شده ای!
یک لحظه میباری
یک هفته بیمارم.