چند سخن از افراد معروف

سخنان ارزشمند و کوتاه و ناب بزرگان علم ادبیات و عرفان درباره عشق ، دوستی و زندگی برای شما جمع آوری شده.سخنانی از استیو جابز ، ارنست همینگوی ، مارک تواین ، ماری کوری ، اوشو ، ویلیام فاکنر و رومن گاری.تقدیم نگاهتون :

اینستاگرام مجله اینترنتی ویردو

سخنان اوشو
سخنان ویلیام فاکنر
سخنان ماری کوری
سخنان مارک تواین
سخنان ارنست همینگوی
سخنان استیو جابز
سخنان رومن گاری

سخنان ارزشمند و کوتاه و ناب اوشو

قضاوت‌های تو نسبت به دیگری دقیقا چهره‌ی خود ِ توست.تو همان را می‌بینی که در لایه‌های ِ زیرین ِ وجودت پنهان داری. “اوشو”

با باد برقص ایید در زیر باران برقصید دین فقط نوشته کتاب مقدس نیست اوشو

‏تمامِ سفرهای‌ پختگی و بالغ شدن از یک جدا شدن شروع می‌شود ؛ جدا ‌شدن از احساس امنیت ، جدا شدن از حس قدرت ، جدا شدن از یک وابستگی و جدا شدن از هرچیزی که فکر می‌کنیم بدون آن هیچ خواهیم شد.
‎”اوشو”

تو همیشه در افکارت در جای دیگری هستی در زمان حال باش اینجا مکان مقدس است اوشو سخنان ارزشمند و کوتاه و ناب بزرگان علم ادبیات و عرفان درباره عشق ، دوستی و زندگی

تنها لحظه اکنون است که واقعیت دارد،
باقی یا خاطره است یا خیال
‎”اوشو”

بخشی از هستی باش به آینده نرو هستی هیچ گاه به آینده نمی رود ذهن فقط می رود اوشو

پیوند پدر با فرزند،پیوند مادر با فرزند…
یا پیوند فرزندان با والدین -همه پیوندهای ملکی اند.
هنوز نیاموخته ایم بپیوندیم و مالک نباشیم .
‎”اوشو”

شما نمی ‌توانید انسانی را
برده سازید مگر آنکه او را وادار
کنید احساس گناه کند.
احساس گناه نیرنگی است
که با آن می‌ توان هر کسی
را به بردگی درآورد !
“اوشو”

به دنیا آمده ای!
همچون یک بذر زاده شده ای،
میتوانی همان بذر بمانی بمیری،
اما،میتوانی گل باشی بشکافی،
میتوانی؛درخت باشی ببالی!
‎”اوشو”

سخنان ارزشمند و کوتاه و ناب ویلیام فاکنر

فقط پس از آنکه فهمیدی
هیچ چیز نمی تواند کمکت کند،
آن وقت به هیچ کمکی نیاز نداری
‎”ویلیام فاکنر”

همیشه کسانی که در هیچ کاری موفق نشده اند میخواهند به آدم راهکار یاد بدهند ویلیام فاکنر
سخنان ارزشمند و کوتاه و ناب بزرگان علم ادبیات و عرفان درباره عشق ، دوستی و زندگی

هرگز نترسید که صدایتان را برای صداقت، حقیقت و شفقت بالا ببرید
“ویلیام فاکنر”

هر کسی سزاوار فرصتی است اما نه برای همان اشتباه ویلیام فاکنر

هر آدمی داور فضایل خودش است …
و بهتر آن است که هیچ‌کس ،
برای تندرستی کس دیگری نسخه ننویسد !
‎”ویلیام فاکنر”

هر کسی سزاوار فرصتی دیگر است ؛
اما
نه برای همان اشتباه !
‎”ویلیام فاکنر”

گذشته نمرده است، گذشته حتی اصلا نگذشته است.
‎”ویلیام فاکنر”

بزرگترین اشتباه آدم‌ها از دل بزرگترین دوست‌ داشتن‌هایشان بیرون می‌جهد. از همان چیزهایی که سفت گرفته بودنشان.
معمولا چیزهایی از دست می‌روند که می‌خواهیم هیچگاه از دست نروند.
هر چه چیزی را سفت‌تر می‌گیریم خون کمتری به انگشتان می‌رسد و کمی بعد مُشت باز می‌شود.
‎”ویلیام فاکنر”

عشق و رنج دو روی یک سکه‌اند …
و ارزش عشق به اندازه‌ی رنجی است که آدم از بابت آن می‌کشد و اگر عشق همین طور مفت و مجانی پای آدم تمام شود در واقع عشق نبوده و فقط خودش را گول زده!
‎”ویلیام فاکنر”

سخنان ارزشمند و کوتاه و ناب ماری کوری

زندگی برای هیچ‌یک از ما آسان نیست. خوب که چه؟ ما باید استقامت کنیم و بالاتر از آن به خود اعتماد داشته باشیم. باید ایمان داشته باشیم که استعداد رسیدن به هدفمان را داریم و به هر قیمتی که شده به این هدف دست یابیم.
“ماری کوری”

من یاد گرفتم راه پیشرفت نه سریع است نه آسان ماری کوری
ماری کوری
کمتر درباره مردم کنجکاوی کنید بیشتر در مورد ایده ها کنجکاوی کنید ماری کوری سخنان ارزشمند و کوتاه و ناب بزرگان علم ادبیات و عرفان درباره عشق ، دوستی و زندگی
سخنان ارزشمند و کوتاه و ناب بزرگان علم ادبیات و عرفان درباره عشق ، دوستی و زندگی
بعد از ۱۰۰ سال وسایل ماری کوری آغشته به رادیو اکتیو هستند و در جعبه سربی نگه داری میشوند
هیچ چیز ترسناکی وجود ندارد آن چیز فقط باید درک شود ماری کوری
ماری کوری
وقتی رادیو اکتیو کشف شد از هیچ چیز نباید ترسید فقط باید آن را فهمید ماری کوری
ماری کوری

سخنان ارزشمند و کوتاه و ناب مارک تواین

آنجا که آزادی نیست، اگر رأی دادن چیزی را عوض می‌کرد نمی‌گذاشتند رأی بدهید.
“مارک تواین”

شجاعت مقابله با ترس و سلطه بر آن است نه فقدان ترس مارک تواین

ما در این سرزمین از وجود سه چیز برخورداریم :
۱. وجدان بیدار
۲. آزادی بیان
۳. احتیاط لازم برای اینکه از دوتای اول هرگز استفاده نکنیم
“مارک تواین”

آنجا که آزادی نیست اگر رای دادن چیزی را تغییر میداد اجازه نمیدادند شما رای دهید مارک تواین سخنان ارزشمند و کوتاه و ناب بزرگان علم ادبیات و عرفان درباره عشق ، دوستی و زندگی

فریب دادن مردم آسان تر از آن است که آنها را متقاعد کنی که فریب خورده اند.
“مارک تواین”

از آدم دروغگو نپرس چرا دروغ گفته چون با یه دروغ دیگه جوابتو میده مارک تواین

۲۰ سال بعد،
بابت کارهایی که نکرده ای
بیشتر افسوس میخوری
تا بابت کارهایی که کرده ای…
پس تسلیم نشو،
فکر حرف مردم را نکن،
بگرد، آرزو کن، کشف کن
و هر آنچه بکن که دلت میخواهد…
‎”مارک تواین”

نگرانی مانند؛
پرداخت بدهی‌ ست که شما بدهکار نیستید.
“مارک تواین”

اگر همیشه راست بگویید،
دیگر لازم نیست چیزی را به خاطر بسپارید…
‎”مارک تواین”

هرگاه خود را با اکثریت یافتید،
وقت آن رسیده که اندکی درنگ و تامل کنید…
‎مارک تواین

سخنان ارزشمند و کوتاه و ناب ارنست همینگوی

اگه دلت واسه کسی تنگ شد
نگاش کن
اگه نبود
صداش کن
اگه نشنید
دعاش کن…
‎”ارنست همینگوی”

نیازی نیست انسان ها را امتحان کنید کمی صبر کنید خودشان امتحانشان را پس می دهند ارنست همینگوی

خیلی راحت است که آدم
روز به همه چیز بی اعتنا باشد
اما شب همه چیز فرق می کند…
‎”ارنست همینگوی”

هر کس در دنیا باید کسی را داشته که حرف هایش را به او بزند ازادانه بدون رو در بایستی ارنست همینگوی

دنیا همه را در هم می‌شکند!
ولی پس از آن خیلی‌ها،
جای شکستگی‌شان قوی‌تر می‌شود!
‎”ارنست همینگوی”

انسان دو سال نیاز دارد که حرف زدن را بیاموزد و پنجاه سال که سکوت را ارنست همینگوی

نیازی نیست
انسان‌ها را امتحان کنید،
کمی صبر کنید
خودشان امتحانشان را پس می‌دهند …
“ارنست همینگوی”

هرکس در دنیا باید یکی را داشته باشد
که حرف‌های خود را با او بزند،
آزادانه و بدون رودربایستی و خجالت،
به راستی انسان از تنهایی دق می کند!
“ارنست همینگوی”

می‌دانی!
من خواب را دوست دارم
هرگاه که بیدارم زندگی‌ ام تمایل عجیبی به فروپاشی دارد…
“ارنست همینگوی”

انسان دو سال نیاز دارد که حرف زدن بیاموزد و پنجاه سال نیاز دارد تا سکوت را بیاموزد…
“ارنست همینگوی”

هرکس در دنیا باید کسى را داشته باشد که حرف‌هایش را به او بزند.
آزادانه، بدون رو دربایستى و بدون خجالت. وگرنه آدم از تنهایى دق مى‌کند.
‎”ارنست همینگوى”

سخنان ارزشمند و کوتاه و ناب استیو جابز

اگر بی هدف از خواب بیدار شدید، بهتر است برگردید و بخوابید!
“استیو جابز”

تنها تفاوت انسان موفق و ناموفق پشتکار است استیو جابز سخنان ارزشمند و کوتاه و ناب بزرگان علم ادبیات و عرفان درباره عشق ، دوستی و زندگی
سخنان ارزشمند و کوتاه و ناب بزرگان علم ادبیات و عرفان درباره عشق ، دوستی و زندگی

زمان شما محدود است، از این رو آن را با زندگی کردن در کالبد شخصی دیگر تباه نسازید…
“استیو جابز”

تنها راه اینکه کاری رو فوق العاده انجام بدی اینه که عاشق کاری که انجام میدی باشی استیو جابز

شجاعت داشته باشید و قلب و علاقه خود را دنبال کنید. آن ها از قبل به نحوی می دانند که حقیقتاً شما می خواهید به چه جایی برسید.
‎”استیو جابز”

اجازه نده صدای نظرات دیگران، باعث بشه صدای درونِ خودﺕ شنیده نشه…
“استیو جابز”

سخنان ارزشمند و کوتاه و ناب رومن گاری

بعضی وقت‌ها گوش دادن،
تنها راه کمک کردن به یک انسان است.
‎”رومن گاری”

وقتی آدم ها شما را ترک می کنند مانعشان نشوید شما با کسانی که رهایتان می کنند آینده ای ندارید رومن گاری سخنان ارزشمند و کوتاه و ناب بزرگان علم ادبیات و عرفان درباره عشق ، دوستی و زندگی

نمی توان ابتدا بدون اینکه خود انسان ها متحول شده باشند، چیزی را در جامعه تغییر داد.
“رومن گاری”

هر چقدر عقاید کسی احمقانه تر باشد کمتر باید با او مخالفت کرد رومن گاری
سخنان ارزشمند و کوتاه و ناب بزرگان علم ادبیات و عرفان درباره عشق ، دوستی و زندگی

هیچ چیز، سفید سفید یا سیاه سیاه نیست.
سفید گاهی همان سیاه است که خودش را جور دیگری نشان داده و سیاه هم گاهی سفید است که سرش کلاه رفته است.
“رومن گاری”

آدم مجبور است از بین بی‌توجهی‌های دنیا آن‌هایی را که بیشتر می‌پسندد انتخاب کند.
“رومن گاری”

دنیا دچار دردسر شده و فقط هم دو راه حل موجود است: آنقدر بخندیم تا منفجر شویم،
یا فقط منفجر شویم!
‎”رومن گاری”

چيزهايی هست كه از دست رفتن‌شان را هيچ‌چيزی در دنيا نمی‌تواند جبران كند…
نمی‌دانی چه روزهايی را بی‌تو گذرانده‌ام!
به‌خاطر اين‌روزها از تو بدم می‌آید.
‎”رومن گاری”

کهن‌ترین یگانگی جهان، مرگ است – چه در کشتن و چه در کشته شدن.
‎”رومن گاری

سخنان ارزشمند و کوتاه و ناب بزرگان علم ادبیات و عرفان درباره عشق ، دوستی و زندگی

“ادموند هیلارى” اولین فاتح اورست، پس از تلاش ناموفقش برای صعود، رو به اورست گفت:برمیگردم و تو را فتح میکنم، تو یک کوهی و نميتوانى رشد کنی، اما من یک انسانم و میتوانم. او در سال ۱۹۵۳ میلادی اورست را فتح كرد.

همچنین بخوانید
۱۰۰ عکس نوشته و جمله انگیزشی که برای موفقیت باید بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *