منتخب بهترین ابیات و اشعار وحشی بافقی

ابیات و اشعار وحشی بافقی تقدیم نگاهتون :

لینک اینستاگرام مجله اینترنتی ویردو

ابیات و اشعار وحشی بافقی درباره عشق

صد فصل بهار آید و بیرون ننهم گام
ترسم که بیایی تو و در خانه نباشم!

صد فصل بهار آید و بیرون ننهم گام ترسم که بیایی تو و در خانه نباشم شعر وحشی بافقی
صد فصل بهار آید و بیرون ننهم گام ترسم که بیایی تو و در خانه نباشم شعر وحشی بافقی


روی در روی و نگه بر نگه و چشم به چشم
حرف ما و تو چه محتاج زبانست امروز!

برگزیده بهترین شعرهای شاعران_حسین منزوی
برگزیده بهترین شعرهای شاعران_حسین منزوی


تو شمع مجلس افروزی ، من سرگشته پروانه
مرا آتش به جان زن دیگران را خانه روشن کن!

تو شمع مجلس افروزی ، من سرگشته پروانه مرا آتش به جان زن دیگران را خانه روشن کن شعر وحشی بافقی
تو شمع مجلس افروزی ، من سرگشته پروانه مرا آتش به جان زن دیگران را خانه روشن کن شعر وحشی بافقی


جستم از دام ، به دام آر گرفتار دگر
من نه آنم که فریب تو خورم بار دگر! 

جستم از دام ، به دام آر گرفتار دگر من نه آنم که فریب تو خورم بار دگر شعر وحشی بافقی
جستم از دام ، به دام آر گرفتار دگر من نه آنم که فریب تو خورم بار دگر شعر وحشی بافقی


هم ز دل دزدیده صبر و هم دل دیوانه را
یار من با خانه می دزدد متاع خانه را!

هم ز دل دزدیده صبر و هم دل دیوانه را یار من با خانه می دزدد متاع خانه را!شعر وحشی بافقی
هم ز دل دزدیده صبر و هم دل دیوانه را یار من با خانه می دزدد متاع خانه را!شعر وحشی بافقی


آن ناز چشم کرده سر صلح اگر نداشت
از دور ایستادن و خندیدنش چه بود!


آن ناز چشم کرده سر صلح اگر نداشت از دور ایستادن و خندیدنش چه بود! شعر وحشی بافقی
آن ناز چشم کرده سر صلح اگر نداشت از دور ایستادن و خندیدنش چه بود! شعر وحشی بافقی


دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند
از گوشهٔ بامی که پریدیم ، پریدیم!

دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند از گوشهٔ بامی که پریدیم ، پریدیم_شعر وحشی بافقی
دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند از گوشهٔ بامی که پریدیم ، پریدیم_شعر وحشی بافقی

همچنین بخوانید بهترین ابیات و اشعار استاد شهریار


من بودم و دل بود و کناري و فراغي
اين عشق کجا بود که ناگه به ميان جست!

من بودم و دل بود و کناري و فراغي اين عشق کجا بود که ناگه به ميان جست شعر وحشی بافقی
من بودم و دل بود و کناري و فراغي اين عشق کجا بود که ناگه به ميان جست شعر وحشی بافقی


ما به دامان تو نازیم که پاکست چو گل
ورنه در شهر بسی لعبت بازاری هست!

دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست شعر وحشی بافقی
دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست شعر وحشی بافقی

ابیات غمناک وحشی بافقی


همخواب رقیبانی و من تاب ندارم
بی‌تابم و از غصهٔ این خواب ندارم!

همخواب رقیبانی و من تاب ندارم بی‌تابم و از غصهٔ این خواب ندارم! شعر وحشی بافقی
همخواب رقیبانی و من تاب ندارم بی‌تابم و از غصهٔ این خواب ندارم! شعر وحشی بافقی


عشق خونخوار است با بیگانه و خویشش چه کار
خورد کم خونی مگر یعقوب از فرزند خویش!

عشق خونخوار است با بیگانه و خویشش چه کار خورد کم خونی مگر یعقوب از فرزند خویش_شعر وحشی بافقی
عشق خونخوار است با بیگانه و خویشش چه کار خورد کم خونی مگر یعقوب از فرزند خویش_شعر وحشی بافقی

همچنین بخوانید بهترین ابیات و اشعار سجاد سامانی

به گمان اين فکندم تن ناتوان به کويت
که سگ تو بر سر آيد به اميد استخوانم!

صد فصل بهار آید و بیرون ننهم گام ترسم که بیایی تو و در خانه نباشم!شعر وحشی
صد فصل بهار آید و بیرون ننهم گام ترسم که بیایی تو و در خانه نباشم!شعر وحشی


دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست
کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست!

دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست شعرهای وحشی بافقی
دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست شعرهای وحشی بافقی

همچنین بخوانید ۲۳ بیت از بهترین ابیات سعدی شیرازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *