بهترین جملات و متن های کوتاه نادر ابراهیمی

گلچینی از بهترین متن های کوتاه و جملات نادر ابراهیمی را تقدیم نگاهتان میکنیم.

لینگ اینستاگرام مجله اینترنتی ویردو

جملات عاشقانه نادر ابراهیمی

چه کسی میتواند بگوید تمام شد و دروغ نگفته باشد؟

نادر ابراهیمی چه کسی میتواند بگوید تمام شد و دروغ نگفته باشد
نادر ابراهیمی چه کسی میتواند بگوید تمام شد و دروغ نگفته باشد


آرامتر سکوت کن ، صدای بی تفاوتی هایت آزارم می دهد.

آرامتر سکوت کن ، صدای بی تفاوتی هایت آزارم می دهد-نادر ابراهیمی
آرامتر سکوت کن ، صدای بی تفاوتی هایت آزارم می دهد-نادر ابراهیمی


تحمل اندوه از گدایی همه شادی ها آسان تر است .

همچنین بخوانید بهترین شعرهای نزار قبانی

عکس نوشته نادر ابراهیمی
عکس نوشته نادر ابراهیمی


میان بیگانگی و یگانگی هزار خانه است. آنکس که غریب نیست شاید دوست نباشد.

شعر خوب بخوانید


نفرین پیام آور درماندگی ست و دشنام برای او برادری ست حقیر.

همچنین بخوانید بهترین اشعار گروس عبدالملکیان

آرامتر سکوت کن ، صدای بی تفاوتی هایت آزارم می دهد-نادر ابراهیمی
آرامتر سکوت کن ، صدای بی تفاوتی هایت آزارم می دهد-نادر ابراهیمی


ما هرگز از آنچه نمی دانستیم و از کسانی که نمی شناختیم ترسی نداشتیم . ترس سوغات آشنایی هاست.

نادر ابراهیمی چه کسی میتواند بگوید تمام شد و دروغ نگفته باشد
نادر ابراهیمی چه کسی میتواند بگوید تمام شد و دروغ نگفته باشد


شما خیال می کنید که در سکوت نجاتی هست؟ اگر این طور بود، مردگان فاتحان جهان بودند!

شعر خوب


آه هلیا… چیزی خوفناک تر از تکیه گاه نیست. ذلت، رایگان ترین هدیه ی هر پناهی ست که می توان جست.

همچنین بخوانید بهترین شعرهای شمس لنگرودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.