بهترین ابیات و اشعار مولوی (مولانا جلال الدین بلخی)

ابیات و اشعار مولوی تقدیم نگاهتان :

ابیات و اشعار مولوی درباره عشق و مستی

گفتم این روی فرشته ست عجب یا بشر است
گفت این غیر فرشته ست و بشر هیچ مگو!

گفتم این روی فرشته ست عجب یا بشر است گفت این غیر فرشته ست و بشر هیچ مگو ابیات و اشعار مولوی
گفتم این روی فرشته ست عجب یا بشر است گفت این غیر فرشته ست و بشر هیچ مگو شعر مولوی

لینک صفحه اینستاگرام ویردو


من و مست و تو دیوانه ما را که برد خانه؟
صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه!

شعر خوب ۱
شعر خوب ۱من زخم ترا به هیچ مرهم ندهم
“یک“ موی ترا بهر دو عالم ندهم!

همچنین بخوانید بهترین تک بیتی ها و شعرهای غلامرضا طریقی

من زخم ترا به هیچ مرهم ندهم “یک“ موی ترا بهر دو عالم ندهم ابیات و اشعار مولوی
من زخم ترا به هیچ مرهم ندهم “یک“ موی ترا بهر دو عالم ندهم شعر مولوی


از هرچه خورند کم شود جز غم تو
تا بیشترش همی خورم بیشتر است!

همچنین بخوانید بهترین ابیات و اشعار حامد عسگری

از هرچه خورند کم شود جز غم تو تا بیشترش همی خورم بیشتر است ابیات و اشعار مولوی
از هرچه خورند کم شود جز غم تو تا بیشترش همی خورم بیشتر است شعر مولوی


مائیم ز عشق یافته مرهم خود
بر عشق نثار کرده هر دم دم خود
تا هر دم ما حوصلهٔ عشق رود
در هر دم ما عشق بیابد دم خود!

بگذاشتیم غم تو نگذاشت مرا حقا که غمت از تو وفادارتر است ابیات و اشعار مولوی
بگذاشتیم غم تو نگذاشت مرا حقا که غمت از تو وفادارتر است شعر مولوی


لطفیست که میکند غمت با دل من
ورنه دل تنگ من چه جای غم تست!

همچنین بخوانید بهترین ابیات و اشعار فرامرز عرب عامری

لطفیست که میکند غمت با دل من ورنه دل تنگ من چه جای غم تست ابیات و اشعار مولوی
لطفیست که میکند غمت با دل من ورنه دل تنگ من چه جای غم تست شعر مولوی

ابیات و اشعار مولوی


یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی
شاگرد که بودی که چنین استادی!

یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی شاگرد که بودی که چنین استادی ابیات و اشعار مولوی
یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی شاگرد که بودی که چنین استادی شعر مولوی


هرکجا عشق آید و ساکن شود
هرچه ناممکن بود ممکن شود!

غربت آن است که با جمعی و جانانت نیست از تو هم با خبر آن سرو خرامانت نیست ابیات و اشعار مولوی
غربت آن است که با جمعی و جانانت نیست از تو هم با خبر آن سرو خرامانت نیست شعر مولوی ذ


“غربت آن است که با جمعی و جانانت نیست”
از تو هم با خبر آن سرو خرامانت نیست!

شغر غربت آنست ابیات و اشعار مولوی


آن دم که دررباید باد از رخ تو پرده
زنده شود بجنبد هر جا که هست مرده!

اشعار آن دم که دررباید باد از رخ تو پرده زنده شود بجنبد هر جا که هست مرده ابیات و اشعار مولوی
اشعار آن دم که دررباید باد از رخ تو پرده زنده شود بجنبد هر جا که هست مرده مولانا


صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم
یا راه نمی‌دانی یا نامه نمی‌خوانی!

صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم یا راه نمی‌دانی یا نامه نمی‌خوانی ابیات و اشعار مولوی
صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم یا راه نمی‌دانی یا نامه نمی‌خوانی شعر مولوی


از باد مرا بوی تو آمد امروز
شکرانهٔ آن به باد دادم دل را!

از باد مرا بوی تو آمد امروز شکرانهٔ آن به باد دادم دل را!ابیات و اشعار مولوی
از باد مرا بوی تو آمد امروز شکرانهٔ آن به باد دادم دل را!شعر مولوی

ابیات و اشعار مولوی درباره غم


دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد
جز غم که هزار آفرین بر غم باد!

دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد. جز غم که هزار آفرین بر غم باد ابیات و اشعار مولوی
دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد. جز غم که هزار آفرین بر غم باد اشعار مولانا

شعر مولوی درباره اخلاق

موی بشکافی به عیب دیگران
ور بپرسم عیب تو کوری در آن!

موی-بشکافی-به-عیب-دیگران-چو-به-عیب-خود-رسی-کوری-از-آن ابیات و اشعار مولوی
موی-بشکافی-به-عیب-دیگران-چو-به-عیب-خود-رسی-کوری-از-آن

همچنین بخوانید ۲۳ بیت از بهترین ابیات سعدی شیرازی

One thought on “بهترین ابیات و اشعار مولوی (مولانا جلال الدین بلخی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.